BHP Mariusz Marciniak

Telefon: 789 569 162

Oferta

Realizacja zadań dotyczy wszystkich aspektów bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, w tym:

 • Szkolenia wstępne oraz okresowe z zakresu bhp,
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • Przeprowadzanie i dokumentowanie dochodzeń powypadkowych
  (wypadki przy pracy, wypadki w drodze),
 • Opracowywanie/opiniowanie instrukcji bhp, procedur,
 • Opracowanie listy kontrolnej z zakresu bhp oraz prowadzenie kontroli bieżących wraz z wnioskami profilaktycznymi,
 • Prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z pomiarami czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, oraz pomiarami oświetlenia,
 • Opracowywanie rocznych analiz stanu bhp,
 • Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • Realizacja decyzji organów kontrolnych (PIP, PIS, PSP, ZUS),
 • W razie potrzeb doradztwo oraz współpraca z kompetentnymi organami i firmami – PIP, PIS, PSP, SIMP, pomiary środowiska pracy, ochrona środowiska, itp.
 • Pomoc w prowadzeniu sprawozdawczości związanej z działalnością bhp,
 • Realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Prowadzenie pozostałej dokumentacji dotyczącej bhp.

Ceny ustalane są indywidualnie po rozmowie / wizycie u klienta.